سه شنبه, ۶ اسفند , ۱۳۹۸
  • به‌سازی دیواره‌های معابر اصلی و تاریخی کاشان

    کاشان فردا – مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری کاشان، با اشاره به به‌سازی دیواره‌های معابر اصلی و تاریخی شهر به عنوان رویکرد مستمر این سازمان، میزان عملیات انجام‌شده در این زمینه در ماه‌های نخستین سا...