شنبه, ۲۱ تیر , ۱۳۹۹
  • سعید غلامیان مدیر مسئول کاشان نیوز

    کاشان فردا – این یک تجربه شخصی است و امیدوارم تجربیات دیگران خلاف آن را ثابت کند. در دهه وقف که به‌تازگی سپری کردیم، اخبار و تبلیغات زیادی را در رسانه‌های گروهی دیدیم و شنیدیم و حتی یک نفر از روا...