جمعه, ۹ اسفند , ۱۳۹۸
  • رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان:

    کاشان فردا ـ رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان گفت: هر وقت ما تکالیف خود نسبت به دیگران را رعایت کنیم، انسانیت را رعایت کرده‌ایم. رفتار اخلاقی، رعایت حقوق دیگران است. «سعید قماشی» شام‌گاه دوشنبه ۳۰ مهرما...