جمعه, ۲۴ مرداد , ۱۳۹۹
  • الهه قاسم‌زاده حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

    عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان اعلام کرد؛

    کاشان فردا – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: با توجه به همزمان‌شدن همه‌گیری کرونا با ماه رمضان و مستعدبودن روزه‌داران به خشکی دهان، احتمال بیماری‌زایی توسط این ویروس افزایش می‌یابد. دک...