دوشنبه, ۱۶ تیر , ۱۳۹۹
  • محسن حسام مظاهری نویسنده و پژوهش‌گر دینی

    «کرونا»: پنجه در پنجه‌ی ایمان مذهبی؛

    کاشان فردا – از دیرباز همواره یکی از میدان‌‌های حضور و خودنمایی دین، نقاط ضعف بشری نظیر «بیماری» و «مرگ» بوده است و ادیان یکی از کارکردهای خود را حل این معضلات برای بشر تعریف کرده‌اند. نوعی تعامل و ت...