دوشنبه, ۱۶ تیر , ۱۳۹۹
  • محسن حسام مظاهری نویسنده و پژوهش‌گر دینی

    «کرونا»: پنجه در پنجه‌ی ایمان مذهبی؛

    کاشان فردا – از دیرباز همواره یکی از میدان‌‌های حضور و خودنمایی دین، نقاط ضعف بشری نظیر «بیماری» و «مرگ» بوده است و ادیان یکی از کارکردهای خود را حل این معضلات برای بشر تعریف کرده‌اند. نوعی تعامل و ت...

  • سخنرانی رضا بابایی در تعزیت آفتاب با عنوان دین و دینداری در جهان معاصر

    کاشان فردا ـ رضا بابایی نویسنده و پژوهش‌گر دینی گفت: بدون دین زندگی کردن، ممکن است زندگی را تهی از معنا کند و زیان بیافریند؛ آن چنان که برخی جوامع مدرن امروز با مشکلات آن مواجه شده‌اند. بابایی شام‌گاه چهار...