جمعه, ۲۴ مرداد , ۱۳۹۹
  • دکتر محمد مشهدی نوش‌آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

    کاشان فردا – بحث قربانی‌کردن فرزند در عهد عتیق و قرآن، به لحاظ پدیدارشناختی؛ مبین پایان یک دوره خشونت در قربانی انسانی است که در دین‌های متأخر که از حدود هزاره یکم پیش از میلاد روندی انسانی و اخلاقی را ...