چهارشنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۹
  • امثال و حکم کاشان فردا

    کاشان فردا ـ عالمی بر منبر مجلس می‌گفت و برای استحقاق آب کوثر که ساقی آن علی (ع) است، شرایطی صعب و دراز می‌شمرد. چون سخن در این معنی به پایان برد، یکی از مستمعان برخاست و گفت: ای شیخ! اگر این‌ها که می‌گویی ر...