یکشنبه, ۱۵ تیر , ۱۳۹۹
  • محمدعلی خرمی مشکانی

    کاشان فردا – فقر که بیاید با خودش کفر را هم می‌آورد؛ این که حرف من نیست؛ سخن پیامبر خاتم (ص) است. فقر که بیاید، کفر که بیاید، خشونت هم می‌آید، فساد هم می‌آید، خودکشی هم می‌آید، زنا هم می‌آید، زنا...

  • فقر در کاشان

    کاشان فردا – امروز تولد پسرم بود؛ غمگین‌ترین تولد دنیا! امروز خدا آن موجود کوچک و نحیف و بیمار را فرستاده بود که به من نشان بدهد چقدر کوچکم. چقدر رنج عمیق و ناگهانی است. مثل همیشه داشتم شاد و سرخو...