پنجشنبه, ۱۶ مرداد , ۱۳۹۹
  • رونمایی از کتاب تن شهر و جان زیارت

    شهردار کاشان در آیین رونمایی از کتاب تن شهر و جان زیارت:

    کاشان فردا – شهردار کاشان در آیین رونمایی از کتاب «تن شهر و جان زیارت» نوشته زهرا چیت‌سازیان گفت: ساختار شهری کاشان قدیم مبتنی بر تعاملات اجتماعی افراد بوده است. ‌سعید ابریشمی‌راد با اشاره به این‌ک...