سه شنبه, ۴ آذر , ۱۳۹۹
  • ارباب تفضلی در اتاق بازرگانی کاشان دو سال قبل از فوت

    کاشان فردا – حسن تفضلی ملقب به ارباب، در سال ۱۲۷۴ در محله پاپک کاشان به دنیا آمد. پدر او میرزاعبدالرحیم پاپکی از تجار برجسته شهر بود که به دلیل مراوده تجاری با کرمانشاه، به کرمانشاهی ملقب شده بود...