یکشنبه, ۱۵ تیر , ۱۳۹۹
  • سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش

    وزیر آموزش و پرورش:

    کاشان فردا ـ وزیر آموزش و پرورش گفت: کنکور به این شکل و شیوه، تیشه به ریشه آموزش و پرورش زده است و کار معلم و مدرسه را از مسیر خود به انحراف کشانده است.   به گزارش مهر، «سید محمد بطحایی» وزیر آموزش ...