دوشنبه, ۲۳ تیر , ۱۳۹۹
  • کفترپرانی

    کاشان فردا – ابتدا تا انتهای تیرماه هر سال موعد مناسبی است برای «گروبندی کبوتران». گروبندی یعنی قرارومدار دو کبوترباز درباره این‌که جگرگوشه‌های زبان‌بسته‌شان به چه ترتیبی مسابقه بدهند. مزرعه ملاحب...

  • نخستین کشتارگاه صنعتی کاشان

    «فرهنگ‌سرای مهر» دیگری در راه است؟

    کاشان فردا ـ با پا گرفتن دولت مرکزی مدرن و مقتدر، سازماندهی نوین و متمرکزسازی امور یکی از اهداف مهم و اساسی حکومت تلقی شد، بنابراین سازمان‌های جدیدی با عناوین مختلف به وجود آمدند تا امور گذشته را با شیوه‌...