سه شنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۹
  • امثال و حکم کاشان فردا

    کاشان فردا ـ «موسولینی» در ۱۹۴۳ پس از بمباران شهرهای ایتالیا اسیر و به جزیره «پونزا» منتقل شد. نوشته‌اند: وقتی به جزیره رسید، از خشم، پیراهن خود را پاره‌پاره کرد و زیر پا انداخت و لگدمال نمود.او را در...

  • امثال و حکم کاشان فردا

    کاشان فردا ـ امروز ۲۷ اردیبهشت‌ماه زادروز مرحوم اللهیار صالح در ۱۲۷۶ است. مرحوم «الهیار صالح» در زمان جنگ جهانی دوم به عنوان وابسته اقتصادی ایران در آمریکا مشغول خدمت بوده‌است. آن مرحوم خاطره‌ای را در جم...