چهارشنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۹
  • امثال و حکم کاشان فردا

    کاشان فردا ـ عالمی بر منبر مجلس می‌گفت و برای استحقاق آب کوثر که ساقی آن علی (ع) است، شرایطی صعب و دراز می‌شمرد. چون سخن در این معنی به پایان برد، یکی از مستمعان برخاست و گفت: ای شیخ! اگر این‌ها که می‌گویی ر...

  • شعر کاشان فردا

    کاشان فردا – ای سجود باشکوه، وای نماز بی‌نظیر ای رکوع سربلند، وای قیام سر به زیر در هجوم بغض‌ها، ای صبور استوار در میان تیرها، ای شکست‌ناپذیر شرع را تو رهنما، عقل را تو رهگشا عشق را تو سرپناه، مرگ را تو دست...