جمعه, ۲۴ مرداد , ۱۳۹۹
  • جایزه خیام برای پایان‌نامه دانشجوی دانشگاه کاشان

    کاشان فردا – در دومین جشنواره پایان‌نامه‌های برتر جایزه ویژه خیام، پایان‌نامه «وحید اسکندری» دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد نانو فیزیک دانشگاه کاشان جایزه ویژه این جشنواره را دریافت‌کرد و به عنوان پژوهش...

  • پایان‌نامه وحید اسکندری دانشجوی دانشگاه کاشان جایزه پروفسور حسابی را کسب کرد

    کاشان فردا – پایان‌نامه «وحید اسکندری» دانشجوی دانشگاه کاشان با عنوان «ساخت و بررسی حس‌گر زیستی مبتنی بر پراکندگی رامان ارتقاء یافته‌ی سطحی(SERS) به هدف آشکارسازی مولکول فنیل‌آلانین موجود در پلاسمای خون کودکان...