چهارشنبه, ۲۵ تیر , ۱۳۹۹
  • فقر در کاشان

    کاشان فردا – امروز تولد پسرم بود؛ غمگین‌ترین تولد دنیا! امروز خدا آن موجود کوچک و نحیف و بیمار را فرستاده بود که به من نشان بدهد چقدر کوچکم. چقدر رنج عمیق و ناگهانی است. مثل همیشه داشتم شاد و سرخو...