چهارشنبه, ۱۸ تیر , ۱۳۹۹
  • شعر کاشان فردا

    کاشان فردا – وقتی که بال هدهد زخمی به تیر بود سیمرغ بر فراز زمین سربه‌زیر بود پرواز با تمام عروج‌ش خلاصه‌ای از جست‌و‌خیز جمع وزغ‌های پیر بود محراب در تصرف مردان سامری موسی میان طور تجّرد اسیر بود ‌فری...

  • شعر کاشان فردا

    کاشان فردا ـ‌ نگاه جاده‌ها برماست، اما پای‌ِمان بسته‌ست مقصر باز پنداری که تقدیر زبان‌بسته‌ست و می‌رفتیم با حسّ رسیدن تا افق اما خبر دادند گویا انتهای راهمان بسته‌ست هوا قبراق، دریا صاف، ساحل منتظر اما چه...