شنبه, ۲۵ مرداد , ۱۳۹۹
  • شعر کاشان فردا

    کاشان فردا ـ باور كنيم رجعت سرخ ستاره را ميعاد دستبرد شگفتي دوباره را باور كنيم رويش سبز جوانه را ابهام مردخيز غبار كرانه را باور كنيم ملك خدا را كه سرمد است باور كنيم سكّه به نام محمد(ص) است  *** از سِفر فطر...